Logowanie
do
Panelu


beo.info.pl

Witam Państwa,

Mam przyjemność zaprezentować Państwu pierwsze interaktywne narzędzie do określania poziomu zrównoważenia wybranego procesu technologicznego wykorzystania odnawialnych atrybutów środowiska. Dzięki zastosowaniu innowacyjnej techniki opartej na multikryterialnej metodzie oceny oraz dodatkowo określania granicy zewnętrznej odziaływania procesu technologicznego powiązanej z miejscem aplikacji jednostki wytwórczej można określić poziom zrównoważenia procesu technologicznego wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Takie podejście pozwala na włączenie do analiz występujących różnic regionalnych, które są bardzo istotnym czynnikiem w trwającej dyskusji nad kształtem sektora energetyki obejmującym wykorzystanie źródeł odnawialnych do produkcji energii elektrycznej i ciepła.

Pojęcie zrównoważenie lub zrównoważony rozwój często traktowane jest jak modny frazes uwzględniany przy każdej okazji opracowania dokumentów strategicznych dla różnych gałęzi gospodarki. Jednak dzięki badaniom, które podjęto około trzydzieści lat temu wiemy, że zrównoważenie to proces dążenia do równowagi pomiędzy trzema kategoriami oddziaływania – społeczną, ekonomiczną i ekologiczną. Samo osiągnięcie tej równowagi jest celem do którego dążenie odgrywa najważniejszą rolę w całym procesie wdrażania zrównoważenia do podejmowanych działań w różnych dziedzinach gospodarki. Wykorzystanie nadrzędnej cechy zrównoważenia tj. synergii trzech kategorii odziaływania, w energetyce wykorzystującej odnawialne atrybuty środowiska jest ze względu na szeroki poziom odziaływania lokalnego oraz interakcji gospodarczych tym bardziej pożądany.

Pierwsza ocena poziomu zrównoważenia procesu technologicznego zostanie przedstawiona na przykładzie jednej z technologii odnawialnych tj. wykorzystania biomasy do produkcji energii elektrycznej i ciepła. Prezentowana ocena została opracowana na podstawie badań zrealizowanych w ramach doktoratu realizowanego na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.

Zapraszam do zapoznania się z prowadzonymi badaniami oraz zaprezentowaną techniką prowadzenia oceny poziomu zrównoważenia procesu technologicznego przetwarzania energii z biomasy.Wprowadzenie do zrównoważenia

Mam przyjemność zaprezentować pierwsze interaktywne narzędzie do określania stopnia zrównoważenia procesów technologii odnawialnych bazującego na łańcuchu powiązań pomiędzy poszczególnymi etapami przypisanymi do analizowanego procesu technologicznego. Dzięki zastosowaniu innowacyjnego podejścia do określania zewnętrznej granicy analizowania technologii odnawialnej możemy przypisać każdej z


Analiza zrównoważenia technologii odnawialnych

Mam przyjemność zaprezentować pierwsze interaktywne narzędzie do określania stopnia zrównoważenia procesów technologii odnawialnych bazującego na łańcuchu powiązań pomiędzy poszczególnymi etapami przypisanymi do analizowanego procesu technologicznego. Dzięki zastosowaniu innowacyjnego podejścia do określania zewnętrznej granicy analizowania technologii odnawialnej możemy przypisać każdej z


Ocena zrównoważenia technologii odnawialnych

Mam przyjemność zaprezentować pierwsze interaktywne narzędzie do określania stopnia zrównoważenia procesów technologii odnawialnych bazującego na łańcuchu powiązań pomiędzy poszczególnymi etapami przypisanymi do analizowanego procesu technologicznego. Dzięki zastosowaniu innowacyjnego podejścia do określania zewnętrznej granicy analizowania technologii odnawialnej możemy przypisać każdej z


Kontakt

autor:  mgr inż. Łukasz Baran
kontakt: tel.: 507 48 37 52
mail: lukasz.baran[at]itc.pw.edu.pl